Atgriezties

LAMPA 2020: Pārmaiņu vēji (EN)

Konferences / 02.09.2020

Pievienojieties diskusijai par atjaunojamās enerģijas, īpaši vēja enerģijas, perspektīvām Latvijā un Baltijas jūras reģionā! Tā kā ES ir apņēmusies 2050. gadā izveidot ekonomiku, kurā nav fosilo kurināmo resursu, ir nepieciešama pāreja uz atjaunojamiem enerģijas avotiem. Vēja enerģija ir kļuvusi par komerciālu enerģijas avotu, kam nav nepieciešams valsts atbalsts, un spēj konkurēt ar tradicionālajiem enerģijas resursiem. Latvijā jau tagad notiek plaša atjaunojamās enerģijas ražošana no hidro resursiem, bet būs nepieciešams vēl vairāk, lai sasniegtu Latvijas mērķus klimata un atjaunojamās enerģijas jomā 2030. un 2050. gadā. Ievērojams neizmantots vēja enerģijas potenciāls Latvijā gan krastā, gan jūrā joprojām ir pieejams. Dānijā, kur pasaulē ir vadošā vēja nozare, pusi no savas enerģijas piegādes nodrošina no vēja enerģijas, un Dānijas vēja enerģijas attīstības pieredze pēdējo 40 gadu laikā var kalpot par iedvesmu.

Rīko:
Dānijas Karalistes vēstniecība
Sadarbībā ar:
Wind Denmark
State of Green

Rādīt vairāk Rādīt mazāk