Kas ir Spotify?Lejupielādē Spotify un klausies 30 miljonus dziesmu savā telefonā, datorā vai planšetē!

  • Kvalitatīva skaņa
  • Plašas mūzikas izvēlies un atlases iespējas
  • Unikāls radio – Tu izvēlies vienu dziesmu, Spotify piemeklēs pārējās
  • Mākslinieki saņem samaksu par katru dziesmas atskaņošanas reizi

Spotify Premium piedāvājums aktuāls visiem LMT klientiem, kuriem ir pieejami paaugstinātas maksas pakalpojumi. Spotify Premium abonēšanas maksa ir 6.99 € mēnesī, kas tiks iekļauta Tavā LMT ikmēneša rēķinā vai ieturēta no Tavas LMT Kartes konta.

Lai pieslēgtu, spied Aktivizēt Spotify Premium*.

* Lūdzu, iepazīsties ar LMT Spotify pakalpojuma lietošanas noteikumiem.
Spotify Premium piedāvājums nav spēkā brīvā pirkuma gadījumā.

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko SPOTIFY pakalpojuma ietvaros kā pārzinis veic Spotify AB, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Lai nodrošinātu SPOTIFY piedāvājumu LMT klientiem, var tikt apstrādāti pamatdati, kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.